Navigation

Return to Previous Page
Beskrivning

Beskrivning

BestŠllningsvara med leveranstid ca 4 veckor. En modell med ett brett anvŠndningsomrŒde. Passar bŒde fšr lŠttare rehab och serišs trŠning. Stora variationsmšjligheter med olika program och elektroniskt styrd belastning. Det tunga svŠnghjulet fšrstŠrker den goda cykelkŠnslan. Visar watt i displayen (dock ej fšr tester). Fakta Stort vŠlbalanserat svŠnghjul, 20 kg. Sensorer i handtagen fšr pulsmŠtning. Justerbar sadelhšjd med snabbkoppling. Justerbart styre med snabbkoppling. Stabil stŒlram. Rostskyddsbehandlad och pulverlackerad. Praktiska transporthjul fšr enkel fšrflyttning. Tekniska specifikationer Bredd 550 mm (22åÓ) vid styre. Bredd 640 mm (25åÓ) vid stšdben bak. LŠngd 1240 mm (49åÓ). Hšjd 1260 mm (50åÓ) vid styre. Hšjd 790-1160 mm (31-46åÓ) vid sadel. Vikt 66 kg (145 lbs). Max anvŠdarvikt 250 kg (550 lbs). Elektronisk dator Quickstart (manuell styrning). 12 fšrprogrammerade trŠningsprogram. Egenprogram. Pulsprogram. Wattprogram. Timer funktion fšr Tid, KCAL och Distans. Kontinuerlig visning av HjŠrtfrekvens i slag per minut (HR). Kšrtid i minuter och sekunder (TIME). TŠnkt hastighet i km per timme (SPEED). Tillryggalagd kšrstrŠcka i km (DISTANCE). Kalorifšrbrukning (KCAL). Belastning i Watt.

Related Products

Monark 939 Novo Quick View

Monark 939 Novo

BestŠllningsvara med leveranstid ca 4 veckor. Noggrannheten har aldrig varit bŠttre, belastningen har aldrig varit snabbare och kŠnslan har aldrig varit bŠttre. Alla novo-modeller kan kontrolleras frŒn upp till tvŒ kŠllor samtidigt. LŠtta att kalibrera. Byggda med komponenter av hšgsta kvalit© fšr test dŠr noggrannheten Šr det viktigaste. Kan anvŠndas fšr arbetsprov pŒ de flesta mŠnniskor, Šven Šldre och sjuka, dŠr belastningen Šr lŒg. Cykeln Šr anvŠndarvŠnlig med extremt lŒgt insteg och enkla instŠllningsmšjligheter av sadel och styre. Anslutning av kablar sker pŒ marknivŒ fšr att undvika trassel och lšst hŠngande kablar. 939 novo Šr bŒde varvtalsoberoende och varvtalsberoende, bromseffekten Šr konstant, oavsett tramptakt. Bromssystemet Šr lŠtt att kalibrera och kan kontrolleras nŠr som helst, vilket innebŠr att belastningen alltid Šr exakt. Fšr mer informationer och mjuvaronedladdning, Klicka hŠr. Fakta FšrbereddåÊ fšråÊ digitalåÊ styrningåÊ viaåÊ EKGåÊ elleråÊ PC via RS232-kabel eller USB Inkoppling av anslutningar i markhšjd Stort vŠlbalanserat svŠnghjul, 20 kg PendelåÊ somåÊ ŠråÊ lŠttåÊ attåÊ kalibreraåÊ statisktåÊ och elektroniskt Varvtalsoberoende Bromseffekt 0-1400 W (beroende pŒ RPM) Justerbar sadelhšjd med snabbkoppling Justerbart styre med snabbkoppling Stabil ram med lŒgt insteg Rostskyddsbehandlad och pulverlackerad Praktiska transporthjul fšr enkel fšrflyttning IngŒr Kalibreringsvikt 4 kg PulsbŠlte Polar H7, Bluetooth SMART Verktygssats NŠtadapter 0-modemkabel (RS232) USB - seriell adapter Bredd 550 mm vid styre 620 mm vid stšdben LŠngd 1240 mm Hšjd 1260 mm vid styreåÊåÊ åÊ 790-1160 mm vid sadel Vikt 58 kg Max anvŠndarvikt 250 kg
49,990.00kr KÖP HÄR
Time-it - Basic set Quick View

Time-it – Basic set, Large

Time it Šr en tillfšrlitlig testutrustning fšr smidig testning av spŠnst, snabbhet och kondition. Utrustningen kan hantera upp till 100 personer i samma testomgŒng. Det betyder att du kan testa ett helt lag i sŒvŠl snabbhet som i spŠnst och kondition vid ett och samma tillfŠlle. Time it Šr dŠrmed den perfekta testutrustningen fšr idrottsklubbar, idrottsgymnasier och skolor. Snabbhetstest: Med Time it kan snabbheten testas via fyra olika startvarianter: Flygande Start Tidtagningen startar nŠr testindividen bryter startstrŒlen. Signalstart Testindividen startar pŒ signal. SjŠlvutlšsande Signalstart Time it programmeras fšr sjŠlvutlšsning. Testindividen startar pŒ signal inom 3åÐ5 sekunder efter att programmet kšrts igŒng. Start med Fotswitch Testindividen startar med bakre foten pŒ en fotswitch. Tidtagningen startar nŠr foten lŠmnar switchen/pedalen. Mellantider vid sprinttester: Extra sensorer kan placeras utmed teststrŠckan om man Šven vill notera mellantider.Upp till ca 90 sensorer kan placeras ut pŒ valfria avstŒnd. SpŠnsttest: Med Time it kan spŠnsten testas pŒ tre olika sŠtt: JŠmfotahopp Testindividen stŒr pŒ hoppmattan och hoppar jŠmfota rakt upp i luften. Tidtagningen sker frŒn det att fštterna lŠmnar mattan, tills de landar igen. åÓDrop-JumpåÓ Testindividen startar utanfšr hoppmattan, hoppar fram/ner pŒ mattan och direkt dŠrefter jŠmfota upp i luften. PŒ sŒ sŠtt fŒr man fram tiden som fštterna har kontakt med mattan innan sjŠlva hoppet. Upprepade hopp Fšr mŠtning av kontakttid och hšjd upprepade gŒnger. Testindividen kan starta pŒ hoppmattan eller med ett åÓdrop-jumpåÓ. Konditionstest: Med Time it kan konditionen testas pŒ tvŒ olika sŠtt: Beep-Test Testindividen springer fram och tillbaka mellan tvŒ koner och vŠnder pŒ given signal, ett åÓbeepåÓ. Tiden mellan åÓbeepenåÓ minskar successivt. Multisprint Testindividen gšr en flygande start och springer en fšrutbestŠmd strŠcka. En sensor Šr placerad vid starten och en vid mŒlet. Testindividen vilar en fšrutbestŠmd tid mellan varje lšpstrŠcka. Efter vilan gŒr tidtagningen Œter igŒng nŠr startsensorn passeras. Enkel avlŠsning av resultat: MŒnga resultat kan avlŠsas direkt pŒ Time it-enhetens display. Fšr att se mellantider, gšra jŠmfšrelser mellan individer och fŒ en tydlig šverblick, kan resultaten šverfšras till din PC. Detta gšrs mycket enkelt med hjŠlp av en šverfšringskabel och ett USB-minne, som bŒda bifogas produkten. Allt du behšver finns pŒ USB-minnet och med nŒgra enkla klick kommer samtliga mŠtresultat upp pŒ skŠrmen. Om du vill kan resultaten bearbetas vidare i Windows Excel. Garantivillkor: Normalt slitage faller inte under garantin.
53,712.50kr KÖP HÄR
Monark Cardio Care 827E Quick View

Monark Cardio Care 827E

BestŠllningsvara med leveranstid ca 4 veckor. En funktionell cykel fšr uppvŠrmning och trŠning. Denna modell har ett tungt svŠnghjul med bromsband som ger skšn cykelkŠnsla pŒ alla belastningsnivŒer. FŒ ršrliga och synliga delar gšr cykeln extremt driftsŠker Šven i offentliga miljšer. LŠtt att serva och underhŒlla. Arbetsbelastning intervall: 4-1400 W Display Tid Ja Distans Ja Hastighet Ja RPM (Varv per minut) Ja Kalorifšrbrukning Nej Watt Nej Puls Ja Antal program Nej Tekniska detaljer MotstŒnd Manuell justering SvŠnghjul vikt 20 kg Handpuls Nej PulsbŠlte Tillval Praktiska detaljer Transporthjul Ja MŒtt L x B x H 112 x 64 x 129,5 cm Vikt 47 kg Max anvŠndarvikt 250 kg Garanti AnvŠndning i hemmiljš 2 Œrs garanti Fšretagsgym, hotell, bostadsrŠttsfšreningar, skolor, institutioner, idrottsfšreningar och liknande 1 Œrs garanti
10,490.00kr KÖP HÄR
Monark 928E Quick View

Monark 928E, delbar

BestŠllningsvara med leveranstid ca 4 veckor. Denna modell har en delbar ram under vevpartiet. Syns ej pŒ produktbilden. 928E Šr en unik ergometer som uppfyller behovet av sŠkra tester och anvŠndarvŠnlig trŠning i en och samma produkt. LŒgt insteg kombinerat med snabba instŠllningar gšr den enkel att anvŠnda, tŒl dessutom 250 kg i anvŠndarvikt. Belastningen justeras i watt genom knappar pŒ displayen, det gšr att cykeln blir varvtalsoberoende, dvs cyklisten kan trampa i vilken takt som helst utan att effekten pŒverkas. Under trŠning eller test visas utfšrlig information som sedan kan sparas pŒ minneskort eller skickas till PC via USB kabel fšr vidare behandling. MŒtt LxBxH 124x62x126 cm Vikt 58 kg SvŠnghjulets vikt 20 kg Max anvŠndarvikt 250 kg …vrigt Kalibreringsvikt 4000 g åÐ 1åä noggrannhet. Individuellt kalibrerad, numrerad och dokumenterad av Monark. PulsmŠtning BršstbŠlte: Monark 5 kHz. Mottagare: Inbyggd i display, 5 kHz
30,990.00kr KÖP HÄR
Monark LT2 Quick View

Monark LT2 , svart

BestŠllningsvara med leveranstid ca 4 veckor. Perfekt trŠningsredskap fšr serišs trŠning, bŒde traditionell konditionstrŠning och sprintrelaterad. Unikt belastningsreglage med snabb och enkel justering utan vred. Fasta steg och Sprintfunktion ger unika mšjligheter fšr kvalitativ trŠning och uppvŠrmning. Ny display med bŠttre skŠrpa, dubbla pulssystem, USB-koppling mot PC och direktvisning av Watt. Steglšs instŠllning av styre och sadel fšr optimal sittposition fšr cyklist, oavsett idrott. Belastning kan kalibreras och krŠver ingen extern stršmkŠlla. Fšr mer informationer och mjuvaronedladdning, Klicka hŠr. MŒtt LxBxH i cm 140,5x64x124 cm Vikt 57 kg SvŠnghjulets vikt 20 kg Max anvŠndarvikt 180 kg å« Funktion PC mjukvara Ja (ej uppkopplad) Fšrvalda trŠningsprotokoll Nej Fšrvalda testprotokoll Nej AnvŠndarprotokoll Nej Extern styrning Nej Datašverfšring Nej Belastning Belastningsintervall (50-100RPM) 4-700 Watt Maxbelastning 1400 W (200RPM) ej tidsbegrŠnsat Minsta škning av belastning 1 Watt Belastningssystem Sprint Power Resistance Kalibrering Statisk BelastningsinstŠllningar Force Belastningskontroll Manuell Hyperbolisk Nej LinjŠr Nej Force Nej Pulsstyrning Nej Varvtalsoberoende Nej Display RPM Ja Puls Ja Tid Ja Hastighet Ja Distans Ja Total kalorifšrbrukning Ja Belastning i Watt Ja Bestning i Newton Nej Datašverfšring Ja Test Manuellt test Ja (Beroende av RPM) Sprint test Nej Increment/ramptest Nej Konditionstest - Éstrand Nej Konditionstest - YMCA Nej Konditionstest - WHO Nej Konditionstest - PWC Nej Wingate Nej Time trial Nej Certifikat ISO 9001:2008 Ja CE 93/42/EEC MDD Class IIa Ja …vrigt Kalibreringsvikt 4000g - 1%o noggranhet. Individuellt kalibrerad, numrerad och dokumenterad av Monark. PulsmŠtning BršstbŠlte: ANT+ eller 5 kHz. Mottagare I display, ANT+ och 5kHz
19,890.00kr KÖP HÄR
Monark Rehab trainer 881E Quick View

Monark Rehab trainer 881E

BestŠllningsvara med leveranstid ca 4 veckor. Monark Rehab Trainer 881E Šr en arm- och benergometer. Den ger mšjlighet att individuellt anpassa trŠningen med kontinuerlig uppfšljning och justering av trŠningsintensiteten. Personer med ršrelsehinder i de nedre extremiteterna kan anvŠnda Monark Rehab Trainer fšr sin konditionsuppbyggnad genom att trŠna medåÊ armarna. Wattskala visar belastningen vid 50 rpm. Tungt vŠlbalanserat svŠnghjul ca 12 kg. Vevarmarna kan stŠllas in bŒde i lŠngd och i šnskad vinkel samt fšrstŠllas individuellt i hšjdled helt oberoende av varandra. Justering av bromskraften med ratt. Transporthandtag, justerbart i hšjdled. Pulverlackerad. Praktiska transporthjul. Elektronisk mŠtare. LxBxH: 54x40x55 cm Vikt: 22 kg
11,990.00kr KÖP HÄR
Monark Ergomedic 894E Peak Bike Quick View

Monark Ergomedic 894E Peak Bike

BestŠllningsvara med leveranstid ca 4 veckor. Anaeroba tester innebŠr en enorm pŒfrestning pŒ en cykelergometer. 894E Šr anpassad fšr att klara av dessa krav. FšrlŠngda stšdfštter med fšrborrade hŒl sŒ cykeln kan bultas fast i golvet. Sex stšdpunkter mot golvet fšr en stabilare placering. FšrstŠrkning mellan stšdfštter och ramen fšr att ška vridstyvheten. Slutligen har Monark behŒllt en sadelstolpe med genomgŒende bult fšr att inte ta nŒgra risker. Fšr mer informationer och mjuvaronedladdning, Klicka hŠr. Funktion PC mjukvara Ja Fšrvalda trŠningsprotokoll Nej Fšrvalda testprotokoll Ja (Wingate) AnvŠndarprotokoll Ja Extern styrning Nej Datašverfšring Ja (RS232) Belastning Belastningsintervall (50-100RPM) 50-1000 Watt Maxbelastning 2000 W (200RPM) ej tidsbegrŠnsat Minsta škning av belastning 5 W @50RPM Belastningssystem Viktkorg Kalibrering Statisk BelastningsinstŠllningar Force Belastningskontroll Manuella vikter (0,1 - 0,5 - 1 kg) Hyperbolisk Nej LinjŠr Nej Force Ja Pulsstyrning Nej Varvtalsoberoende Nej Display pŒ cykel RPM Ja Puls Ja Tid Ja Hastighet Ja Distans Ja Total kalorifšrbrukning Ja Belastning i Watt Ja Bestning i Newton Nej Datašverfšring Nej Display med PC mjukvara RPM Ja Puls Nej åÊ Tid Ja Hastighet Nej Distans Nej Total kalorifšrbrukning Nej Belastning i Watt Nej Bestning i Newton Nej Datašverfšring Ja Test Manuellt test Ja (Beroende av RPM) Sprint test Ja Increment/ramptest Ja (Beroende av RPM) Konditionstest - Éstrand Ja (manuellt) Konditionstest - YMCA Ja (manuellt) Konditionstest - WHO Ja (manuellt) Konditionstest - PWC Ja (manuellt) Wingate Ja Time trial Nej Certifikat ISO 9001:2008 Ja CE 93/42/EEC MDD Class IIa Ja
44,290.00kr KÖP HÄR
Monark LT2 Quick View

Monark LT2

BestŠllningsvara med leveranstid ca 4 veckor. Perfekt trŠningsredskap fšr serišs trŠning, bŒde traditionell konditionstrŠning och sprintrelaterad. Unikt belastningsreglage med snabb och enkel justering utan vred. Fasta steg och Sprintfunktion ger unika mšjligheter fšr kvalitativ trŠning och uppvŠrmning. Ny display med bŠttre skŠrpa, dubbla pulssystem, USB-koppling mot PC och direktvisning av Watt. Steglšs instŠllning av styre och sadel fšr optimal sittposition fšr cyklist, oavsett idrott. Belastning kan kalibreras och krŠver ingen extern stršmkŠlla. Fšr mer informationer och mjuvaronedladdning, Klicka hŠr. MŒtt LxBxH i cm 140,5x64x124 cm Vikt 57 kg SvŠnghjulets vikt 20 kg Max anvŠndarvikt 180 kg Funktion PC mjukvara Ja (ej uppkopplad) Fšrvalda trŠningsprotokoll Nej Fšrvalda testprotokoll Nej AnvŠndarprotokoll Nej Extern styrning Nej Datašverfšring Nej Belastning Belastningsintervall (50-100RPM) 4-700 Watt Maxbelastning 1400 W (200RPM) ej tidsbegrŠnsat Minsta škning av belastning 1 Watt Belastningssystem Sprint Power Resistance Kalibrering Statisk BelastningsinstŠllningar Force Belastningskontroll Manuell Hyperbolisk Nej LinjŠr Nej Force Nej Pulsstyrning Nej Varvtalsoberoende Nej Display RPM Ja Puls Ja Tid Ja Hastighet Ja Distans Ja Total kalorifšrbrukning Ja Belastning i Watt Ja Bestning i Newton Nej Datašverfšring Ja Test Manuellt test Ja Sprint test Nej Increment/ramptest Nej Konditionstest - Éstrand Nej Konditionstest - YMCA Nej Konditionstest - WHO Nej Konditionstest - PWC Nej Wingate Nej Time trial Nej Certifikat ISO 9001:2008 Ja CE 93/42/EEC MDD Class IIa Ja …vrigt Kalibreringsvikt 4000g - 1%o noggranhet. Individuellt kalibrerad, numrerad och dokumenterad av Monark. PulsmŠtning BršstbŠlte: ANT+ eller 5 kHz. Mottagare I display, ANT+ och 5kHz
19,890.00kr KÖP HÄR
Monark Compact Rehab 871E Quick View

Monark Compact Rehab 871E

BestŠllningsvara med leveranstid ca 4 veckor. En liten och behŠndig arm- och bentrŠnare som Šr lŠttanvŠnd och har en jŠmn gŒng. Idealisk fšr uppvŠrmning och trŠning pŒ sjukhus och rehabiliteringscenter, sittande i rullstol eller stŒende. Bra val fšr rehabilitering av handikappade. Displayen visar antal pedalvarv per minut, totalt antal pedalvarv samt tid. Pedaler och handtag ingŒr. LxBxH: 60x45x53 cm Vikt: 25 kg
7,000.00kr KÖP HÄR
Back to top