Navigation

Return to Previous Page
Beskrivning

Beskrivning

OBS: Elektroder ingŒr ej, bestŠlls seperat. Det naturliga valet! TENS smŠrtlindrings-stimulator Šr rustad fšr alla utmaningar. Hšga krav pŒ kvalitet kombinerat med en anvŠndarvŠnlig design gšr att Cefar Primo Pro Šr mycket enkel att anvŠnda i hemmet sŒvŠl som fšr den med medicinsk utbildning. TENS anvŠnds vid bŒde akuta och lŒngvariga smŠrtor, framfšrallt nŠr smŠrtan har sitt ursprung i leder, skelett, muskler, hud, viscera eller i nervsystemet, dvs. sŒvŠl nociceptiv som neurogen smŠrta. Metoden har Šven visat sig ge smŠrtlindring och fšrbŠttrad sŒrlŠkning vid perifera cirkulationsrubbningar samt Šr effektiv vid behandling av illamŒende. TENS kan rŠcka som enda behandlingsform, men kan ocksŒ vara ett vŠrdefullt komplement till annan farmakologisk och/eller fysisk behandling eller trŠning. TENS gŒr bra att kombinera med all annan form av behandling t.ex. farmakologisk behandling och akupunktur. Totalt 8 program: Hšgfrekvent TENS LŒgfrekvent TENS i pulstŒg Pulsbreddsmodulerad hšgfrekvent stimulering Behandling av kŠnsliga hudomrŒden Blandad frekvensstimulering – HAN-stimulering IllamŒendebehandling Cefar Flow TENS Personliga program (Kan lagra 3 st personliga program) Cefar Primo Pro inkluderar: Cefar Flow Tens (Ett fšrinstŠllt program som anvŠnder bŒda kanalerna samtidigt (fyra elektroder) ger smŠrtlindring samtidigt som en behaglig massage.) Cefar Easy Touch (Automatisk amplitud instŠllning. Genom ett enkelt knapptryck justeras amplituden automatiskt.) Levereras i vŠska med fšljande tillbehšr : 2 st anslutningssladdar 2 st laddningsbara 1,2V AA batterier 1 st laddare 1 st halsband 1 st bŠltesclip 1 st manual

Related Products

CEFAR EASY Quick View

CEFAR EASY, inkl 1 fp elektroder

Trštt pŒ att alltid ha ont i ryggen? Det finns mŒnga skŠl till varfšr man fŒr smŠrtor i nacke och rygg. Men oavsett anledning Šr det i de flesta fall ett bŒde pŒfrestande och nedbrytande tillstŒnd. Cefar Easy Šr en behŠndig och enkel TENS-stimulator som har utvecklats i Sverige tillsammans med lŠkare och sjukgymnaster. Med sina fyra fšrinstŠllda program fšr smŠrtlindring och massage passar den alla dina behov. Med Cefar Easy kan du sjŠlv dra nytta av TENS och fŒ effektiv smŠrtlindring fšr nack- och ryggsmŠrtor. Var du Šn befinner dig! Behandlningen Šr en vŠlbepršvad och biverkningsfri metod fšr smŠrtlindring. TENS anvŠnds sedan lŠnge inom sjukvŒrden och effekten har bevisats genom Œtskilliga kliniska tester. Levereras med fšljande tillbehšr : Kablar Elektroder (2x4-pack) Manual BŠltesclips Halsband samt batterier (icke uppladdninsbara).
990.00kr KÖP HÄR
CEFAR Basic Quick View

CEFAR Basic, exkl elektroder

OBS: Elektroder ingŒr ej, bestŠlls seperat. Cefar Basic, en enklare stimulator som Šr utvecklad fšr anvŠndning av bŒde medicinskt utbildad personal och patienten i hemmet. Cefar Primo Pro inkluderar: Cefar Easy Touch (Automatisk amplitud instŠllning. Genom ett enkelt knapptryck justeras amplituden automatiskt.) Program- och knapplŒs + pausfunktion (Viktiga funktioner fšr bŒde fšrskrivare och patient.) Uppfšljningsfunktion (Ger dig mšjlighet att švervaka anvŠndningen av stimulatorn.) Timer (Det finns en timer som gšr det mšjligt att stŠlla in behandlingstiden mellan 0-60 minuter.) Levereras i vŠska med fšljande tillbehšr : 2 st anslutningssladdaråÊ 2 st laddningsbara 1,2V AA batterier 1 st laddare 1 st halsband 1 st bŠltesclip 1 st manual
1,990.00kr KÖP HÄR
CEFAR Rehab X2 Quick View

CEFAR Rehab X2, inkl 1 fp elektroder

Cefar Rehab X2 Šr en liten behŠndig stimulator som kan anvŠndas fšr behandling pŒ klinik eller i hemmet. De grundlŠggande behandlingsmetoderna fšr TENS och NMES Šr samlade i en stimulator. AnvŠnds med fšrdel vid rehabilitering, enstaka mŒnader eller hela livet. Med C efar Rehab X2 Šr det mšjligt att skapa och lagra tre personliga program fšr individuella behov. MŒnga parametrar gŒr att programmera, t ex pulsbreddsmodulering, frekvensmodulering, alternerande stimulering, upp- och nedtrappningstid, kontraktions- och paustid samt aktiv vila. C efar Rehab X2 har fšrinstŠllda program som tŠcker mŒnga behandlingsomrŒden. TENS-programmen inkluderar blandad frekvens, guide fšr intramuskulŠr (Botulinumtoxin) injektion, och Cefar Flow TENS . NMES-programmen innehŒller fšrinstŠllda program bŒde fšr ortopediska och neurologiska behandlingar, alternerande stimulering, muskeluppbyggande program med aktiv vila, uppvŠrmning, ŒterhŠmtning och massageprogram. P15-16 har lŠngre upptrappningstid fšr kontraktion och rekommenderas speciellt inom neurologisk rehabilitering. Cefar Rehab X2 inkluderar: Cefar Flow TENS (Ett fšrinstŠllt program med en ny behaglig stimulering.) Cefar Easy Touch (Stimulatorn har automatisk amplitudinstŠllning, genom ett enkelt knapptryck justeras amplituden automatiskt.) Timer (Det finns en timer som gšr det mšjligt att stŠlla in behandlingstiden mellan 0-60 minuter.) Handomkopplare (HjŠlper patienten att fŒ en effektiv och anpassad stimulering genom att manuellt kontrollera kontraktions tiden i intermittenta program.) Uppfšljningsfunktion (Ger dig mšjlighet att švervaka anvŠndningen av stimulatorn.) Levereras i vŠska med fšljande tillbehšr: 1 fšrpackning elektroder 2 st anslutningssladdar 1 st handomkopplare 2 st laddningsbara 1,2V AA batterier 1 st halsband 1 st bŠltesclip 1 st manual
4,294.00kr KÖP HÄR
Back to top